drukāt

ArchiTabulaArchiTabula ir Archicad papildrīks teksta un skaitļu tabulu izveidošanai vai importēšanai Archicad vidē. No izveidotās Darbalapas tabulas datiem jūs varat izveidot grafisku datu tabulu vai arī grafisku diagrammu izvēloties no plaša diagrammu formātu klāsta.
Iegūtās grafiskās tabulas un diagrammas, izmainoties datiem, automātiski veic korekciju izmaiņas.
Pirmais solis darba uzsākšanai ar ArchiTabula, ir darbarīku paletes atvēršana. Lai to izdarītu, atveriet ArchiTabula menu izvēlni un izvēlaties opciju “Display ArchiTabula palette”.
Darbs ar ArchiTabula ir iespējams jebkurā 2D darba vidē (plāna vai fasāžu, griezuma darba vidē).
Darbarīku paletei ir sešas dažādās funkcijas.
Pirmā funkcija “Create/Modify Spreadsheet” piedāvā izveidot elektronisku tabulas veidni, kurā jūs ievadat tekstu, skaitļu un matemātiskas formulas saturošu informāciju.
Darba metode ir līdzīga kā standarta tabulātoru programmās, vienīgā atšķirība ir ierobežojums tabulas izmēros, maksimālais tabulas lielums ir 128 rindas sadalītas 64 slejās.Graph Object uzstādījumi


Spreadsheet ObjectGraph Object


Kalkulators


Ar ArchiTabula papildrīku jūs varat atvērt un apstrādāt Archicad kalkulāciju datu veidotos tabulēta teksta failus, kā arī pēc datu apstrādes saglabāt SLV formātā un jau kā objektu ievietot Archicad darba plānā.

Cita ArchiTabula papildrīka funkcija ir “kalkulātors”, līdzīgs standarta analogam, taču ar paplašinātām funkcijām:

Iespēja ievietot atmiņā vienpadsmit skaitliskus ierakstus, kuri ir redzami kalkulātoram pievienotā panelī, tādējādi viegli pielietojami vajadzīgajā brīdī.

Opcijas “nolasīt garumu” un “nolasīt laukumu”, kuras ļaus jums nolasīt datus, kas attiecas uz 3D un 2D elementu izmēriem plāna vai fasāžu/griezuma darba vidēs. Ir divu veidu datu nolasīšanas metodes, pirmajā gadījumā jūs vispirms iezīmējat elementu un tad aktivizējat nolasīšanas funkciju, otrajā gadījumā jādara tieši pretējais. Iegūtās skaitliskās vērtības arī var ievādīt kalkulātora atmiņas blokā.

Nākamie divi ArchiTabula darbarīki ir “Spreadsheet Object” un “Graph Object” darbarīki. “Spreadsheet Object” darbarīks ir paredzēts izveidoto datu tabulu grafiskai noformēšanai, darbarīka dialoglogā jūs varat norādīt fontu veidu, līniju krāsu, izvēlēties tabulas fona krāsas toni.
“Graph Object” darbarīks piedāvā šādus pašus uzstādījumus grafisko diagrammu noformēšanai, kā arī iespēju izvēlēties dažādus citus diagrammu formātus.

Caption Object” funkcija ļaus lietotājam izveidot pilnībā parametrisku rakstlaukuma objektu. “Caption Object” darbarīka dialoglogā detalizētu uzstādījumu klāstu, kurā var definēt rakstlaukuma izmērus, dalījumu, līniju veidu un krāsu. Rakstlaukumā iespējams ievietot arī jūsu firmas logo.http://www.architabula.com