drukāt

ArchiTiles
Papildmodulis ArchiTiles ir neaizvietojams palīgs arhitektiem un dizaineriem, darbam ar flīzēm, to izklājuma rakstiem, kā arī uzskaitījuma un izmaksu aprēķinu kalkulācijām. ArchiTiles ir Archicad papildinājums flīžu izklājuma modelēšanai telpas grīdām, griestiem un sienām.

Izmantojot Archicad zonējuma darbarīku (Zone tool), jūs varat definēt telpu, kurai jūs vēlaties izstrādāt flīzējumu. Izmantojot funkciju “Create Interior Elevation”, jūs iegūsiet apstrādājamās telpas sienu notinumus. Uz iegūtajiem notinumiem, izmantojot ieklājuma darbarīku (Fill tool), ArvhiTiles iezīmē  plaknes, kurās vēlaties ieklāt jūsu izvēlētajās flīzes.

ArchiTiles flīžu ieklāšanas mētode piedāvā jums trīs izvēles iespējas.

  • Jūs varat ieklāt uzreiz visu sienas laukumu ar viena veida flīzēm, vai arī izveidot vairākas flīžu joslas, katru ar savu izmaināmu joslas augstumu un individuālu flīzes veidu un rakstu.

  •  Uz izveidotajām joslām iespējams definēt flīžu izklājuma rakstu, izvēloties no standarta flīžu rakstu kolekcijas (šie rakstu tipi ir iepriekš jau nodefinēti, taču pilnībā parametriski izmaināmi).

  • Un, visbeidzot, jūs varat arī definēt un izveidot savus flīžu ieklājuma rakstus un to kolekciju.ArchiTiles papildinājums pilnībā atpazīst un apstrādā telpas sienu kontūras. Tādējādi tas piegriezīs fīzes tur, kur tas ir nepieciešams un ieklās flīzes ņemot vērā logu un durvju ailes.ArchiTiles darbarīku palete

Izmantojot darbarīkus no ArchiTiles paletes jūs varēsiet:

ArchiTiles piedāvā jaunu darbarīku paleti, kā arī pievieno šīs paletes ikonu standarta ArchiCAD darbarīku paletei.

  • Izveidot savus flīžu objektus Automātiski izveidot telpas

  • sienu notinumu Automātiski izveidot (radīt)

  • telpas grīdas un griestu plānus Izmantot standarta flīžu raksta

  • bibliotēku virsmu ieklāšanai Izveidot savu flīžu un flīžu rakstu

  • bibliotēku Piegriezt flīzes Automātiski pagriezt un ievietot

  • flīzes esošajā


ArchiTiles darbarīku palete:


  Kvadrāta flīze

Taisnstūra flīze

Poligonāla flīze

Nestandarta flīze

Zīmēt telpas sienu izklājumu

Zīmēt telpas grīdu/griestus

Standarta fīžu izklājums

Individuāls flīžu izklājums

Piegriezt flīzes

Izveidot izklājumu

Izveidot grīdu/griestus

ArchiTiles palīdzībaklikšķiniet uz attēliem, lai tos palielinātu:

Flīžu izveidošana 1.
Pirmais solis šajā procesā ir definēt flīzes objektu, kuru jūs izmantosiet telpas flīžu ieklājumam. ArchiTiles piedāvā 4 dažādus darbarīkus, flīžu tipa definēšanai.
Uzstādījumu paletes augšējā daļā jūs definējat flīzes izmērus.
Uzstādījumu paletes apakšējā daļā jūs definējas flīzes virsmas materiālu:
- jūs varat izvēlēties Archicad materiālu, vai
- jūs varat izveidot individuālu flīzes materiālu/tekstūru.
Uzklikšķinot uz kalkulācijas režīma izvēlnes, jūs varat pārslēgties no flīzes parametru loga uz kalkulāciju režīma logu. Šajā loga jūs varat ievadīt produkta izstrādātāja vārdu, flīzes kodu, naudas vienību, kā ari flīzes cenu.


Flīžu izveidošana 2.
Nestandarta flīzes darbarīks ļauj izveidot jebkāda profila flīzi.
Izmantojot ArchiCAD ieklājuma darbarīku (Fill tool) zīmējam flīzes profilu, ieklājuma (Fill) gabarītiem jāatbilst iecerētajiem reālajiem izmēriem, jo flīzes izmēri ir atkarīgi no ieklājuma (Fill) izmēriem.
Tad, kad ir nodefinēts profils, iezīmējam to un aktivizējam nestandarta flīzes darbarīka ikonu.
ArchiTiles automātiski atvērs parametru/kalkulācijas dialoglogu, kurā jūs ievadīsiet pārējo nepieciešamo informāciju.


Telpas sienu notinuma izveidošanaKad flīžu objekti ir izveidoti, var sākt definēt plaknes, uz kurām tās tiks ieklātas. Jums jāizvēlās ArchiCAD zonejuma darbarīks (Zone tool) un jāieklāj konkrētā telpa ar zonu. Tad iezīmējam izveidoto zonu un aktivizējam “Create Interior Elevation” darbarīka ikonu.
Automātiski atveras dialoglogs, kurā tiek piedāvātas trīs notinuma iezveides opcijas.
SIMPLE FULL FILLING (iespējams ieklāt visas notinuma plaknes pilnībā).
FILLING UP TO THREE ROWS (sadala notinuma plaknes līdz pat trim
horizontālām joslām. Katru no tām var ieklāt ar atšķirīgu flīžu rakstu).
ELEVATION WITHOUT FILLING (papildus darbarīks, kas ļauj izveidot tikai sienu notinumu, bez flīžu ieklājuma joslām).
Aktivizē OK un, izmantojot peles kursoru, norādam vietu plānā vai griezumā, kur novietot izveidoto sienu notinumu.


Flīžu ieklāšana grīdām un griestiemIezīmējiet izveidoto zonējumu un aktivizējiet “Tile" Floor/Ceiling ikonu.
Nākamajā dialoglogā izvēlaties, ko jūs gribat ieklāt - grīdu vai griestus, kā arī līnijas krāsu un līmeni (layer).
aktivizējiet OK.
Peles kursors iegūs zīmuļa formu un jums ir jānorāda vieta plānā, kurā jūs vēlaties ievietot ieklājumu (fill), kurš reprezentēs grīdu vai griestus.


Flīžu raksta izvēle un flīžu ieklāšana


 
Izvēlaties ieklājumu (Fill), kuru jūs vēlaties flīzēt. Jūs varat iezīmēt vienu vai arī vairākus ieklājumus (Fill) vienlaicīgi.
Kad ir iezīmēti izvēlētie ieklājumi, aktivizējam “Tile Pattern” ikonu.
Nākamais dialoglogs piedāvā izvēlēties vairākus flīžu rakstus.
Apstiprinot izvēlēto rakstu, aktivizējas dialologs un jūs varat izvēlaties flīzes, kuras veidos rakstu, papildus definējot arī šuvju lielumu un materiālu.
Lai izklātu flīzes, vispirms ar kursoru norādam uz iezīmētā ieklājuma (Fill) punkta, no kura sāks ieklāt flīzes. Tālāk, pārvietojot kursoru, norādam virzienu un punktu, līdz kuram tiks ieklātas flīzes.
Kad tas ir paveikts, ArchiTiles izveidos 3 dimensionālu flīžu klājumu uz norādītajiem ieklājumiem (Fill).


Sava flīžu raksta izveidošanaJa jūsu iecerētais flīžu raksts nav atrodams piedāvātajā kolekcijā, vai arī jūs esat izveidojuši flīzi, kas neiekļaujas nevienā no piedāvātajiem rakstiem, jums ir iespēja izveidot savu individuālu flīžu rakstu.
Iezīmējiet izvēlēto flīzi un ieklājumu (Fill), kurš reprezentēs flīzējamo virsmu.
Aktivizējat ArchiTiles darbarīka “Custom Tile Laying” ikonu, atvērtajā dialoglogā definējat raksta uzstādījumus.
Aktivizējat OK, lai apstiprinātu uzstādījumus.
Ar kursoru norādiet sākumpunktu, un, pārvietojot kursoru, norādiet virzienu kādā tiks ieklātas flīzes.
Kad tas ir paveikts, ArchiTiles izveidos 3 dimensionālu flīžu klājumu uz norādītajiem ieklājumiem (Fill).


Flīžu piegriešanaJa ir nepieciešams piegriezt flīzes, vienkārši iezīmējiet ieklājuma (Fill) laukumu, kuru vēlēties nogriezt.
Iezīmējiet ieklājuma laukumu un flīzes, kuras jāpiegriež, aktivizējiet “Cut Tiles” darbarīku.
Aktīvajā dialoglogā izvēlaties veidu kādā piegriezt flīzi, pa ieklājuma (Fill) kontūras iekšpusi vai ārpusi, apstipriniet ar OK.
ArchiTiles nekavējoties piegriezīs flīzes.


Flīžu rotēšanaArchiTiles papildinājums ļauj ArchiCAD lietotājiem iespēju ar vienu komandu veikt vertikālu 90 grādu rotāciju visiem interjera sienu notinumiem, un ievietot tos medelējamās telpas plānā.
Iezīmējat, pēc sienu notinumiem izveidotās flīzes, un aktivizējat “Create Elevations” darbarīka ikonu.
Tas arī viss.


Grīdu/griestu izveidošanaIezīmējat ievietotāts flīzes un aktivizējat “Create Floor/Ceiling” darbarīka ikonu.
Flīzētā grīda vai griesti automātiski tiks ievietoti plānojamās telpas paredzētajā vietā.http://www.aboutarchitiles.com