drukāt

ArchiFacade

Arhitekti bieži izmanto ēku fasāžu fotogrāfijas savā darbā, taču lai cik precīza būtu fasādes fotogrāfija, tajā neizbēgami parādās fotoaparāta objektīva leņķa radītais perspektīvas izkropļojums - distorsija.

Ar papildmoduli ArchiFasade iespējams manipulēt ar foto attēlu Archicad programmā, lai veiktu izkropļojuma korekciju.

Gala iznākumā iegūtais attēls iegūst perfektu frontālo skatu, kuru var izmantot dažādos veidos:

  •  iegūt fasādes reālos izmērus

  •  izmantot foto attēlu kā skici fasādes izstrādei

  •  iegūto foto attēlu transformēt par 3D objektu
ArchiFasade darbarīku palete

Reference point tool

Real coordinates tool

Define aligment tool

Measure tool

Perspective straightening tool

Delete tool

Create object tool

Help tool
REFERENCE POINT TOOL

Atsauces punktu definēšana...
Ar šo darbarīku uz Archicad programmā ievietotā foto attēla tiek definēti četri punkti. Pēc kuriem tad arī tiks veikta attēla korekcija.
DEFINE ALIGNMENT TOOL

Alternatīvs darbarīks, atsauces punktu darbarīkam.
Ar šo darbarīku tiek definēts bloks (horizontāls vai arī vertikāls), kura malām un diagonālēm tiek piešķirti reālie izmēri.


PERSPECTIVE STRAIGHTENING TOOL

Kad ir definēti četri punkti vai bloks, aktivizējot šo darbarīku, tiek veikta fasādes attēla korekcija.

CREATE OBJECT TOOL

Izveido "silueta" objektu, kuru var izmantot foto renderēšanai.
1. izmantojot attēlu kā pamat skici, definē silueta robežas ar Archicad-a        ieklājuma (Fill) darbarīku.

2. aktivizē skices attēlu un iegūto ieklājuma siluetu.
3. aktivizē "radīt objektu" darbarīku.
4. gatavs!!!


REAL COORDINATES TOOL

Definēt/izmainīt Atsauces punktu reālās koordinātes.
Reālo koordināšu darbarīka logs automātiski aktivizējas pēc četru atsauces punktu norādīšanas. Šajā logā tiek definētas X, Y koordinātes.
DELETE TOOL

Izdzēš iezīmētās attēla daļas:

Definē dzēšamās daļas izmantojot Archicad-a ieklājuma (Fill) darbarīku.

1. Aktivizē ieklājumu un attēlu.
2. Aktivizē dzēšanas darbarīku .
3. Darīts !!!http://www.archifacade.com