drukāt

ArchiTerra 2.0Papildmodulis ArchiTerra ir radīts, lai atrisinātu kādu Archicad lietotājiem pazīstamu problēmu, proti, trīsdimensionālu zemes virsmas modeļu izveidi un apstrādāšanu.

Arhitektiem bieži nākas izstrādāt detalizētu projektējamā objekta apkārtējās vides zemes virsmas analīzi, lai varētu izvērtēt, cik organiski būve iekļausies esošajā apkārtnē un kāda būs tās ietekme un esošo vidi.
Ar šādu pašu problēmu nākas saskarties arī pilsētplānošanā un ainavu arhitektūrā.
Pēc ArchiTerra papildinājuma instalācijas (uzstādīšanas) Archicad lietotājs iegūst jaunu darbarīku komplektu, ātrai un ērtai 3D zemes virsmas modeļu izveidošanai. Piedevām šie modeļi ir pilnībā savietojami un integrēti Archicad darba vidē.
ArchiTerra ļauj lietotājam importēt Archicad darba logā, zemes virsmas modeļus kas izveidoti citās programmās gan kā teksta failus (augstuma punktu saraksts), gan kā DXF dokumentus. Vai arī izveidot jaunu zemes virsmas modeli, izmantojot ArchiTerra komandas un darbarīkus. Architerras papildinājuma komandas (darbarīki) ļauj ievadīt visu nepieciešmo informāciju (augstuma atzīmes, punktus, horizontāles, u.c.) kas vajadzīgi 3D zemes virsmas modeļa izveidošanai.


ArchiTerra ir neaizvietojams darbarīks visiem Archicad lietotājiem, kuriem ikdienā vai bieži nākas sastapties ar novietnes plānu un teritoriālās apbūves darbiem.
ArchiTerra papildinājuma komplekts sastāv no trīs komponentēm:

  • ArchiTerra papildinājums - pievieno Archicad darbarīkiem papildus darbarīku paleti, ar visām nepieciešamajām funkcijām.
  • ”Architerra 20.LIB” bibliotēka - iekļauj vienkāršus un ērtus objektus, kurus var izmantot kā modelēšanas papildus darbarīkus.
  • ”ArchiTerra exteriors”bibliotēka - sastāv no dažādiem 3D parametriskiem objektiem (koki, dārza un apzaļumošanas furnitūra, ārējie gaismas ķermeņi).
                  

Darba metodes


Interaktīvais informācijas ievadīšanas režīms ļauj lietotājam definēt zemes virsmas morfoloģisko aprakstu tieši Archicad darba logā (ļaujot arī izmantot skanētas vai digitizētas kartes kā izejmateriālu). Šajā režīmā lietotājs manuāli ievada zemes virsmu aprakstošos datus.
Zemes virsmas uzbūves definēšanai ArchiTerra piedāvā dažādus informācijas tipus, tādus kā topogrāfiskie (augstuma) punkti, constraints un contour curves (horizontāles).

  • Topogrāfiskie (augstuma) punkti: virsmas augstuma atzīmes, punkti tiek definēti novietojot ar peles kursoru “ArchiTerra_POINT” objektu vajadzīgajās vietās uz plāna, tāpat iespejams ievadīt sekojošu iznformāciju: Co-ordinates, Code/Description, Parametric variables
  • Constrains - Horizontāles - sākumstadijā tiek izmantoti standarta ArchiCAD darbarīki (polilīnijas, riņķa līnijas, līknes) lai nodefinētu horizontāļu izsaktu un atrašanās vietu un tikai pēc tam konvertējot līknes tiek pārveidotas par punktiem un plaknēm kuras savieno tos.

Datu importēšanas režīmā Archicad lietotāji, pateicoties ArchiTerras iespējām, var iegūt informāciju, izmantojot punktu sarakstu (TXT formātā) un rasējumu DXF datu formātā. Šajā režīmā ArchiTerra automātiski definēs augstuma punktus, horizontāles un plaknes, atsaucoties uz importētā faila datiem.

Nākamais solis pēc pimās informācijas ievadīšanas(definēšanas)(izmantojot interaktīvo vai arī importēšanas veidu) ir papildu horizontāļu izveidošana un zemes virsmas tālāka modelēšana pielietojot augstuma līmetņošanu, kā arī ūdens tilpņu, ceļu, blakus esošu ēku apjomu, norakumu un uzbērumu definēšana. Tā pat lietotājam ir iespējams konfigurēt nogāžu leņķus, veikt zemes virsmas, perimetra un tilpuma aprēķinus, kaukulācijas.
Datu ievades definēšanas galarezūltātā (interaktīvā vai importēšanas veidā) ArchiTerra izveido trīsdimensionālu tīklveida virsmu, kuru iespējams modificēt un apstrādāt, izmantojot Archicad standarta funkcijas.

ArchiTerra papildinājums atrisina zemes virsmas modelēšanas un apstrādāšanas problēmu vienkārši un efektīgi.http://www.aboutarchiterra.com/