drukāt
AxisVM X7

             AxisVM vietne

Jaunākā versija – AxisVM X7 ir augsti produktīva profesionāla galīgo elementu aprēķinu un vizualizācijas programma būvinženieriem.

Programma būvkonstrukciju profesionāļu vidū ir sevi spēcīgi apliecinājusi veiksmīgos būvprojektos sākot no starptautiskām lidostām līdz komunikāciju antenu torņiem, no milzu lielveikaliem līdz skolām un no izstāžu kompleksiem un teātriem līdz ūdenstorņiem.

AxisVM X7 veic lineāro un nelineāro statikas un dinamikas analīzi, modālo un noturības analīzi 3D sijām, plātnēm, membrānām, čaulām un kombinētām konstrukcijām.

AxisVM X7 var strādāt patstāvīgi vai importēt modeļa informāciju no ArchiCAD.

Vairāk: http://www.axisvm.eu

                 
AxisVM X7 jauninājumi un iespējas

ĪPAŠI LATVIJAS LIETOTĀJIEM:
 AxisVM X7 ir iestrādāti Latvijas valsts
standarti (EN1990-EN1998)
 
Jaunajā versijā iekļauts daudz būtisku, noderīgu, uzlabojumu

AxisVM X7 versijas jaunās iespējas – VIDEO

Svarīgākie AxisVM X7 jaunumi:

JAUNI MODUI

Pateicoties 3 jauniem aprēķinu moduiem AxisVM X5 bs neaizvietojams palgs visos Jsu projektos: RC5 modulis - dzelzbetona sienu un serdes sienu projektēšanai

RC5 MODUĻA APRAKSTS – PDF

TD8 modulis koka konstrukciju uguns noturbas prbaudei TD8 MODUA APRAKSTS – PDF

MD1 modulis mra sienu projektēšanai (izlaidumR2) MD1 MODUA APRAKSTS – PDF

VersijAxisVM X5 ir arciti uzlabojumi un jaunumi, piemram, uzlaboti rediģēšanas rki, padarot modelēšanu trku un rtku, jaunas projektēšanas metodes un datu importa/eksporta iespjas, atbilstoi X5 koncepcijai. Izstrdir arizlaidums R3!


Visas X7 versijas jaunās iespējas

Visi ie msu programmatras uzlabojumi ieviesti, lai padartu bvkonstrukciju projektēšanas procesu vl gudrku un produktvku un ms ceram, ka Js to novrtsiet.

Atjaunots: "GammaCAD" izstrādātais modulis SC1.

SC1 aprēķinu modulis ir nepieciešams rīks ikvienam inženierim, kas  projektē tērauda konstrukcijas. Tas ievērojami paplašina AxisVM tērauda savienojumu analīzes iespējas, piedāvājot ļoti izvērstus un daudzveidīgus aprēķina ziņojumus.  


AxisVM ir uz 3D galīgo elementu metodes balstīta struktūras analīzes sistēma. Tā pilnībā ļauj dažādu materiālu un struktūru elementus, tādus kā paneļus, kolonnas, sijas, ribas un citus, iekļaut celtniecības aprēķinos. Ēku ģeometrija var būt radīta ar grafisko lietotāja interfeisu vai importēta, var būt saistīta ar ēkas komponentiem, īpašo atrašanās vietu, vai arī globāli. Mainīgie faktori, tādi kā atsaites vai balsti, var būt uzdoti vai modificēti pēc vajadzības.

Integrētais ēkas modelis

Inženieriem šīs iespējas ļauj strādāt ar struktūru kopumā, samazinot patērēto laiku un kļūdu rašanās iespēju atsevišķos analīzes procesos. Modeļa ģeometrijas priekšapstrāde ļauj sastāvdaļām piešķirt tādas vērtības, kādas nosaka inženieru prasības un vajadzības, līdz ar to inženieri nav ierobežoti ar iepriekš aprakstītiem ēkas būvelementiem vai iepriekšnoteiktām elementu vērtībām. Pilnīga grafiskā rediģēšana nodrošina ātru modeļa elementu aktivizēšanu un piedāvā intuitīvi uztveramus dialoga logus, kuros iekļautas aktivizētā elementa paramatru izvēlnes. Slodzes var tikt kombinētas un to kombināciju vērtības attiecinātas vai tālāk izmantotas, ļaujot inženierim noteikt optimālos konstruktīvo elementu parametrus un galējo sabrukšanas robežu.

Grafiskais lietotāja interfeiss

Pateicoties ērtam interfeisam
var ātri un precīzi modelēt atsevišķus elementus un būvmateriālu šķērsgriezumus kā vienkāršas tā sarežģītas struktūras ģeometrijas modelēšanas situācijās.

Elementu definēšana

Papildus lielai materiālu izvēlei, AxisVM piedāvā elementu materiālu vērtību un šķērsgriezumu izvēli un dažādus materiālu apdares veidus ar lietotāja definētām īpašībām. Strukturālais modelis var būt definēts lietotāja veidotus materiālus attiecinot uz modeļa ģeometriju, tādējādi nodrošinot iespējami precīzu struktūras attēlojumu.

Pēcapstrāde

AxisVM veic statisku, vibrējošu un deformāciju analīzi. Celtniecības inženieris ar grafiskā displeja un analīzes rezultātu pārskatu var izsekot līdzi struktūras uzvedībai. AxisVM programmā lietotājam nav nepieciešams noteikt pieejamo kalkulācijas limitu. Programmas apstrādes dzinējs ir ātrs un ar pietiekami jaudīgu procesoru rezultātus var iegūt pavisam īsā brīdī.

Tabulu pārlūks

Pārlūkprogrammā ir iekļauti materiālu, šķērsgriezumu, norādījumu, mezglu, galējo elementu, vides nobeigtā modeļa detaļas, atrašānās vietas un vērtības, kā arī nobeigtā rezultāta detaļas, atrašanās vieta un vērtības, iekšējie spēki un slodzes intensitāte. Inženieris modeli var apskatīt grafiski un pārskatīt modeļa sastāvdaļas un rezultātus uz punktu pamata. Ir ļoti vienkārši veidot saprotamus modeļa un analīžu rezultātus.

Ziņojumu veidotājs

Integrēts ziņojumu rakstītājs sniedz inženierim iespēju radīt pasūtītāja ziņojumus, izvēloties tikai tos modeļa datus un grafiskos rezultātus, kas ir nepieciešami. Lietotājs var definēt pilnu prasības izstrādi, regulējot ģenerāluzņēmēju vai apakšuzņēmēju, ietaupot laiku un uzlabojot sadarbības precizitāti.