drukāt
Rūpnieciskais un arhitektūras formu dizains, precīzi darba rasējumi, animēti modeļi, perfekta fotosimulācija, jaunas objektu bibliotēkas, visjaunākie importa un eksporta formāti jaunajā  form•Z Pro 
form•Z RenderZone Plus
vairāk: http://www.formz.com/


Preses relīze


form•Z attīstībā


formZ ir perfekts 3D modelētājs, kas apvieno virsmu un apjomu modelēšanu, daudzšķautņainas un plastiskas virsmas modelēšanu, NURBS un objektu parametrisku rediģēšanu. formZ iekļauta 2D skicēšana, informācijas vadīšana, gaismas staru (raytrace) un radiosity simulācija, animācija, atvērtā arhitektūra (ar API) un valodas skripts, kas uzstādījumam piešķir tālākas nozīmes.

    formZ esošā iezīme ļauj objektiem un gaismām animēties tieši formZ. Jaunās animācijas iespējas pārsniedz šobrīd pievienotās kameras animācijas iespējas. Līdzīgi kā visi darba rīki formZ, animācija ir dizaina darba rīks. Animācija var tikt izmantota kā tradicionāla dizaina vizualizētājs vai arī no animācijas procesa ģenerējot 3D formas. Animācijas piedāvāto transformāciju, parametru animāciju, formu pārejas (morphing) un deformāciju iespējas nosprauž jaunas robežas dizaina izpētē un formu ģenerēšanā. Šīs, protams, ir formas, kuras nevar radīt ar tradicionālām metodēm un šķietamiem rezultātiem. Šīs formas var būt radītas tikai mākslinieciski radošos procesos. formZ rada lietotājam iespēju pētīt formas, arī tādos gadījumos, ja lietotājam nav skaidrs, vai tādas formas pastāv. Lietotājam ir ne tikai iespējas animēt objektus, bet svarīgi, ka to var veidot kā dizaina procesa sastāvdaļu un nav vajadzības pārslēgties uz citu programmatūru. Jaunās animācijas iespējas formZ ir nemanāmi un plūstoši apvienotas vienā veselumā, papildus animēto vizualizāciju atbalstam, tās atbalsta dianamisko modelēšanu un formas radīšanu. Tas nodrošina jaunu posmu dizaina radīšanā.

    formZ animācijas vide uztur uz hierarhiskās izcelšanās balstītu animācijas modeli. Šī pieeja nodrošina izplatītu, pieprasītu kustības parametru apmaiņu un sarežģītu kustīgas norises scenes radīšanu. Šis ceļš/izsekošana jebkurai vienībai ir animācijas parametrs un tiek izmantots, lai kontrolētu objekta gaismas vai kemeras novietojumu, rotāciju vai palielinājumu. Papildus tam, katram eksemplāram ir savi kontroles rīki (tracs) tā eksemplāra specifisko parametru kontrolei. formZ animācijas vide atbalsta gan uz koordinātu tīklu, gan arī uz līknes balstītu animācijas metodi.

Galvenās jaunās animācijas iezīmes ir aprakstītas turpinājumā:

…Animācijas (score), redaktora (editor) un laika skalas (timline) paletes nodrošina parametru radīšanas un rediģēšanas atbalstu.

…Animējot ar koordinātu tīklu (keyframe), darba rīks izvēlētajam objektam, gaismai vai kamerai pievieno koordinātu tīklu. Koordinātu tīkls ir noteiktā stāvoklī esošs parametru kopums (track) noteiktam laika brīdim.

… Animējot ar kustības ceļu (path), darba rīku izmanto, lai atdzīvinātu objektu, gaismu vai kameru attiecībā pret citu formZ objektu, gaismu vai kameru. Rīka izplatītākais pielietojums ir kāda objekta pārvietošana izmantojot pārvietojamā ceļa definēšanai citu līnijas objektu, ceļu, gaismu vai kameru, kura varētu sekot. Darba rīks izveido saikni (link) starp minēto vienību/eksemplāru un kustības ceļu (path). Standarta formZ rediģēšanas darbi var būt attiecināti uz ceļu, lai kontrolētu animācijas gaitu. Rīks piedāvā daudzveidīgas izlīdzināšanas iespējas, lai kontrolētu animētās vienības/eksemplāra orientāciju attiecībā pret ceļu.

…Animējot ar iegūšanas/izvilkšanas (Extraction) rīku, jebkurā animācijas brīdī var iegūt/izvilkt objektu vienā vai vairākos kustības režīmos. Šie objekti var kļūt par jauniem objektiem kā pretnostatījuma attēli. Šāda veida animācijas un liela skaita gatavas formas iegūšana atvieglina jaunu formu radīšanu. Kustīga objekta kustības ceļš var būt arī izvilkts kā figurāls objekts, izmantojot to citās animācijās. Izvilkšanas process var būt pielietots arī gaismām un kamerām.

…Arī kontrolētās deformācijas (deformations) var būt izmantotas, tādējādi kontrolēt kā saglabātus objektus, lai uzkrātu deformācijas rediģēšanas un animācijas parametrus. Deformācijas darbības ir saglabātas secīgā formātā un var būt atkārtoti mainīti un rediģēti.

Turklāt, formZ ir iekļauti daudz citu jaunu iezīmju un uzlabojumu. Piemēram:

…ZPR imports un eksports ir pievienoti, lai atbalstītu faila formātu, kuru izmanto formZ korporācijas 3D printeri. formZ var exportēt 3D modeļus šajā formātā 3D printerim, iekļaujot pilnu tekstūras aprakstu krāsu izdrukai. ZPR failus var importēt arī formZ kā nobeigtus 3D objektus, var tikt rediģēti un pievienoti tekstūras krāsainajam printerim.

…Jaunais S-Loft rīks Skinned loft piedāvā jaunas elastīgas metodes tādu objektu, kā savienotās virsmas, radīšanai. Ar iepriekš definētu materiālu paraugu virsmas palīdzību, rīks izveido objektus un vispiemērotākā veidā var izmantot paths un guides, lai tālāk definētu objekta formu.

…Jaunais Morph rīks piedāvā pilnīgi jaunu ceļu, lai radītu jaunas formas jau no esošiem objektiem. Šis rīks ir ļoti efektīvs, jo tas veidos objektu kādā citā objektā pat tad, ja tiem nebūs vienādas topoloģijas (vienāds punktu skaits vai malas). Šis process var būt animēts ar jaunām animācijas iespējām, lai radītu dinamiskas pārejas starp objektiem.

…Tekstiem domātais jaunais meklēšanas un aizvietošanas rīks var būt pievienots modelēšanas un rasēšanas vidēs. Tajās ir iekļauta iespēja meklēt un aizvietot teksta saturu formZ un arī tādus rādītājus kā fonti, stils un izmērs.

…Darbības ar gludiem objektiem (smooth obj.) ir uzlabotas un tagad vairāk līdzinās darbībām ar šķautņainiem objektiem. Gludināmās virsmas daļas (punkti, malas, virsmas un caurumi/robi) var  transformēt, izmantojot parasto tranformācijas rīkus.

…Jaunais pārveidošanas/transformēšanas rīks apvieno meklēšanas funkcionalitāti pārvietošanas, rotēšanas un izmēra maiņas Scale rīku vienā pārveidošanas/transformēšanas rīkā. Pārveidošanas/tranformēšanas rīks piedāvā ērtāku savstarpējo sadarbi (interface) un pieļauj objekta atrašanās vietas, kustības un mēroga daudzkārtēju izmaiņu radīšanu nemainot rīkus.

…Jaunais tekstūru ģenerēšanas rīks pārvērš algoritmiskās tekstūras un bitmap tekstūrās, lai itās varētu pievienot uz citiem formātiem eksportējamiem failiem un citu firmu vizualizācijās.

© Archia